Om er voor te zorgen dat al onze gasten een onvergetelijke dag hebben, hanteren wij de Gamecity Go-karting Zoetermeer Huisregels. Op het moment dat je het pand betreed, ga je akkoord met het regelement & onze huisregels.

Ontvangst

 1. Elke deelnemer aan een activiteit dient zich bij de receptie te legitimeren. Indien bezoekers jonger zijn dan 16 jaar, is de toestemming van iemand die 18 jaar of ouder is verplicht.
 2. Parkeren bij Gamecity Go-karting Zoetermeer is geheel op eigen risico, dit geldt voor schade, diefstal, brand en andere factoren.
 3. Onze openingstijden kunnen variabel zijn, waarmee Gamecity Go-karting Zoetermeer het recht behoudt om de tijden ten alle tijden te kunnen en mogen wijzigen.
 4. Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord, dan wel sprake is van een onveilige situatie, is Gamecity Go-karting Zoetermeer gerechtigd om de gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen. In geval van ontzegging van de toegang tot Gamecity Go-karting Zoetermeer, vervalt automatisch het recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.

Algemene huisregels

 1. Bij het overtreden van de huisregels of algemene voorwaarden, behoudt Gamecity Go-karting Zoetermeer ten alle tijden het recht om de gast (indien noodzakelijk) van het terrein te verwijderen. In geval van ontzegging van de toegang tot Gamecity Go-karting Zoetermeer, vervalt automatisch het recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.
 2. De bezoeker is op de hoogte van het cameratoezicht in het pand, voor de veiligheid van zowel de gasten als het personeel. Deze camerabeelden kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de politie in geval van diefstal, schade of andere situaties waarbij de veiligheidsdiensten worden ingeschakeld.
 3. Voor jouw en onze veiligheid dien je de instructies van onze medewerkers ten alle tijden op te volgen, als u de instructies niet opvolgt bestaat de kans dat de toegang tot een activiteit wordt geweigerd en het recht op restitutie of schadevergoeding automatisch vervalt.
 4. Geweld wordt niet getolereerd in Gamecity Go-karting Zoetermeer, zowel fysiek als verbaal geweld. Mocht hier toch sprake van zijn, wordt u verzocht het pand te verlaten, dit eventueel onder begeleiding van de politie.
 5. Gamecity Go-karting Zoetermeer, behoudt zich ten alle tijden het recht toe om personen, die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dienstverleningen, verdere verkoop van alcoholische dranken weigeren en mogelijk toegang tot het terrein te ontzeggen.
 6. Het dragen van (vuur)wapens is verboden, bij verdenking van het dragen van wapens of verboden middelen wordt de politie ten allen tijden ingeschakeld.
 7. Roken is enkel buiten toegestaan, wat ook geldt voor een e-sigaret of andere rookwaren.
 8. Huisdieren zijn in het gehele pand niet toegestaan, tenzij schriftelijk bevestigd door een medewerker van Gamecity Go-karting Zoetermeer.
 9. Eigen consumpties zijn niet toegestaan, met uitzondering van een schriftelijke bevestiging van een medewerker van Gamecity Go-karting Zoetermeer. Ook is de verkoop of distributie van goederen niet toegestaan in Gamecity Go-karting Zoetermeer.
 10. Bij diefstal nemen wij ten alle tijden contact op met de politie.

Goederen

 1. Het meenemen van goederen is op eigen risico. Gamecity Go-karting Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers.

Foto’s & video’s

 1. Het maken van video’s en foto’s is ten alle tijden toegestaan, dit geldt alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om video’s en foto’s te publiceren zonder toestemming van Gamecity Go-karting Zoetermeer.
 2. Het is als gast zijnde mogelijk dat je gefotografeerd of gefilmd wordt. De foto’s en video’s kunnen als promotiemateriaal gebruikt worden door Gamecity Go-karting Zoetermeer zonder toestemming van derden, alle rechten voorbehouden aan Gamecity Go-karting Zoetermeer.

Aansprakelijkheid

 1. Gamecity Go-karting Zoetermeer is op geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade van de gast of derden.
 2. Indien de gast schade of letsel heeft opgelopen, dien je dit vóór vertrek kenbaar te maken zodat Gamecity Go-karting Zoetermeer de juiste medische aandacht kan bieden. Zodra je het pand verlaat, is Gamecity Go-karting Zoetermeer niet meer aansprakelijk voor de berokkende schade of letsel.
 3. Indien er door de gast schade wordt veroorzaakt aan de activiteiten, materialen of het pand zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Indien dit het geval is, worden de materiaalkosten vermeerderd met een opslag van 25%.

Overig

 1. Voor situaties en gevallen welke niet zijn meegenomen in de huisregels, liggen de beslissingen bij de directie van Gamecity Go-karting Zoetermeer.